תמונות מאירועי הנבחרת 2019-2010

 

לונדון, אוקטובר 2019

 

דבלין, נובמבר 2019

בע גמר- דניאל.jpeg

בע גמר- דניאל.jpeg

WhatsApp Image 2019-11-23 at 22.26.45.jp

WhatsApp Image 2019-11-23 at 22.26.45.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.45.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.45.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.45(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.45(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.44.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.44.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.42.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.42.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.18.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.18.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.18(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.18(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.15.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.03.15.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.06.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.06.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.05.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.05.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.04.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.04.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.04(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.04(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.03.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.03.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.02.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.02.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.01.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.01.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.01(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.01(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.00.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.01.00.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.00.58.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.00.58.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.00.57.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 22.00.57.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.44.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.44.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.43.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.43.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.43(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.43(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.42.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.42.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.42(2)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.42(2)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.42(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.42(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.41.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.41.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.41(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.41(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.39.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.39.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.40.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.40.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.39(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.39(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.37.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.37.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.38.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.38.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.38(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.38(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.36.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.36.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.36(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.36(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.32(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.32(1)

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.35.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.35.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.32.jp

WhatsApp Image 2019-12-23 at 21.59.32.jp

 

ליגת Heroes דצמבר 2019

WhatsApp Image 2019-12-29 at 17.21.20.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 17.21.20.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 16.13.08.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 16.13.08.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 16.12.46.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 16.12.46.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 16.12.45.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 16.12.45.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.54.17.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.54.17.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.54.19.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.54.19.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.54.18.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.54.18.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.15.09.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.15.09.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.15.11.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.15.11.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.15.08.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.15.08.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.15.40.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.15.40.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.15.48.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.15.48.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.58.48.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.58.48.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.56.41.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.56.41.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.57.55.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.57.55.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.57.11.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.57.11.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.56.23.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.56.23.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.55.33.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.55.33.jp

WhatsApp Image 2020-01-02 at 18.30.19(1)

WhatsApp Image 2020-01-02 at 18.30.19(1)

WhatsApp Image 2020-01-02 at 18.30.19(3)

WhatsApp Image 2020-01-02 at 18.30.19(3)

WhatsApp Image 2020-01-02 at 18.30.19.jp

WhatsApp Image 2020-01-02 at 18.30.19.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.17.10.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.17.10.jp

WhatsApp Image 2020-01-02 at 18.30.19(2)

WhatsApp Image 2020-01-02 at 18.30.19(2)

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.58.41.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 21.58.41.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.17.14.jp

WhatsApp Image 2020-01-04 at 22.17.14.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 22.12.16.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 22.12.16.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 20.30.10.jp

WhatsApp Image 2019-12-29 at 20.30.10.jp